Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Polityka prywatności

RODO – obowiązek informacyjny Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Aldom Piotr Kościelniak 34-300 Żywiec ul. Jagiellońska 5 (dalej również jako ,,ADO”lub „Administrator”) Kontakt z administratorem Kontakt z ADO : Aldom 34-300 Żywiec ul. Jagiellońska 5 tel/fax.: 33 861 43 78 kom. 602 220 795 email: aldom@aldom.net.pl Jaki rodzaj Pana/i danych osobowych przetwarzamy? ADO przetwarza dane wskazane w zamówieniu/umowie, tj.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres kontrahenta, adres dostarczenia towaru, numer NIP oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail . Jaki jest cel przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych? ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu: realizacji usług objętych umową/zamówienie, w tym ewentualnym dochodzeniem na jej podstawie roszczeń, wystawiania faktur i przyjmowania płatności, wysyłania informacji marketingowych, PR oraz informacji handlowych od ADO i osób współpracujących z ADO, jeśli wyraził Pan/i na to zgodę, kontaktu telefonicznego na podany nr telefonu w celu weryfikacji zamówień, ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kto może zapoznać się z Pana/i danymi osobowymi? Dostęp do danych będą miały osoby współpracujące z ADO, którym administrator powierzy wykonanie na rzecz Pana/i usług, objętych umowa i na potrzeby realizacji tej umowy oraz jej zawarcia lub modyfikacji, w tym przede wszystkim osoby zawierające umowę, przygotowujące ofertę, wykonujące zamówienie, dostarczające towary do klienta. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w punktach powyżej. Przez jaki czas przetwarzamy Pana/i dane osobowe? Dane przechowywane są przez okres świadczenia usługi (umowy), po zakończeniu umowy przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W jaki sposób chronimy Pana/i dane osobowe? Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.